top of page
Calm Sea

Opplev rask endring med metakognitiv terapi

Hjem: Welcome
Fluffy hvite skyer

"How we respond to thoughts can, and all too frequently does, lead to emotional suffering."

Adrian Wells

Hjem: Famous Quote

Om behandling hos meg

Kanskje du grubler mye og er nedfor, eller kanskje du er engstelig og bekymret - og kanskje du derfor ønsker en endring i livet. Jeg kan tilby forskningsbasert behandling som er virksom for mange psykiske vansker, og som kan gi varig endring. Gjennom samtaler, øvelser og et gjensidig forpliktende samarbeid ønsker jeg å hjelpe deg å finne nye og bedre måter å forholde deg til dine egne tanker og følelser på, slik at du står friere til å leve det livet du ønsker. Jeg har verktøyene og den kliniske erfaringen som kan hjelpe deg på rett kjøl igjen.

Kristin_edited.jpg
Hjem: About Therapy

Hva jeg tilbyr

Jeg bruker forskningsbaserte, effektive terapimetoder; i første rekke anvender jeg metakognitiv terapi. Du trenger ingen henvisning, men kan ta kontakt direkte med meg slik at vi sammen kan finne ut om mitt tilbud passer for deg. Jeg mottar ikke refusjon fra det offentlige, det betyr at du må betale full pris for timene. En samtaletime á 45 minutter koster 1.500,- kroner.


 Dersom du vil sette deg mer inn i hva metakognitiv terapi innebærer, kan du for eksempel se nærmere på disse nettsidene: 

https://mct-institute.no/metacognitive-therapy/ 

https://tidsskrift.kognitiv.no/metakognitiv-terapi-en-introduksjon-til-grunnprinsippene/

Behandling

Metakognitiv terapi er en effektiv behandlingsform, og mange vil oppnå gode og varige resultater etter maksimalt tolv samtaler. Jeg tilpasser selvfølgelig varigheten på vår kontakt etter dine behov.

NB! Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp og det er fare for liv og helse, ring 113! Dersom du trenger å snakke med noen og det ikke er umiddelbar fare, kan du kontakte Mental helse: 116 123 eller Kirkens SOS: 22 40 00 40. Se denne siden for en oversikt over andre ressurser: https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder 

Gear System
Manglende brikke

Utredning

En grundig utredning av din psykiske helse vil gi et godt bilde av hva du strever med, og kan sikre at du får riktig hjelp.

Tilbakemelding

Jeg er opptatt av å få jevnlige tilbakemeldinger fra mine pasienter på hvordan de opplever vårt samarbeid. Derfor bruker jeg tilbakemeldingsverktøyet KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) i de fleste samtaler. Du kan lese mer om KOR her:

https://www.napha.no/fit/

Dokument med penn
Hjem: Services

Kontakt

Psykologspesialist Kristin Lia
c/o Morten Øvrebø, Lodin Lepps gate 2b, 5003 Bergen

Tlf. 95004470

Org.nr. 924527730

Takk for innsendingen din!

Foggy Pier
Hjem: Contact
bottom of page